V blízkosti baziliky sa našiel preukaz poistenca na meno Kristína C., rok narodenia 1985.
Prosíme, aby sa uvedená osoba zastavila na farskom úrade a vyzdvihla si preukaz.

Milí návštevníci,
 
vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.
 
Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.
 
Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!
adresa:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
Kostolné námestie 22
060 01 Kežmarok
tel./fax:
052 / 452 22 20
0903 012 489
IBAN:
SK50 1100 0000 0026 2315 8188
e-mail:
farakezmarok@gmail.com
www.fara-kezmarok.sk

Filiálky:
Malý Slavkov
Stráne pod Tatrami

 
Farský časopis CESTA cesta.kk@gmail.com