Vysluhovanie SVIATOSTÍ
  Krst
Vysluhovanie sviatosti:
v nedeľu po sv. omši o 10.00 hod. V inom čase len po dohovore s kňazom
Náuka:
v sobotu pred krstom o 8.00 hod.
Sviatosť zmierenia:
Vysluhovanie sviatosti:
V týždni pred prvým piatkom: štvrtok a piatok 10.00 - 12.00 hod. a od 15.00 hod. Počas ranných a večerných sv. omší
Malý Slavkov: utorok pred prvým piatkom: od 16.30 hod.
Manželstvo:
Náuka s kňazom:
v určené soboty o 8.00 – po osobnom dohovore, prípadne sa môžu priebežne doplniť aktuálne dátumy
Lekárska náuka:
v termínoch
Pomazanie chorých:
Spoločné: počas pôstneho obdobia v rámci duchovnej obnovy pre seniorov
Individuálne: po osobnom dohovore s kňazom