Detský spevokol

Detský spevokol a detské sväté omše v Kežmarku

V piatky sa v bazilike minor sv. Kríža konajú detské sväté omše. Účinkuje pri nich detský spevokol Mládnik. Nácviky spevu sa začínajú o 15.30hod. v budove oproti bazilike. Môžu na ne prísť aj tí, ktorí ešte do spevokolu nechodia, ale chceli by. Počas letných prázdnin detské omše nie sú a spevokol sa opäť schádza na začiatku septembra.Od septembra 2009 vedú detský spevokol mladí pedagógovia a manželia Matúš a Lucia Šimonovovci.

Pohľad do histórie detských a mládežníckych svätých omší
 
Ešte za socializmu v chráme pri svätých omšiach spievala skupina detí pod vedením kantorky Ľubky Michaľákovej. Spievali z chóru, od organu s jeho doprovodom, občas i s inými nástrojmi, napr. s husľami. Detské resp. spočiatku detsko - mládežnícke sv. omše začali, keď do farnosti zavítal pán farár Ján Maga v lete 1989. Spevokol viedli postupne Jana Kavalcová, Blaženka Víznerová, Danka Dorocáková. Neskôr Ján Rusnačík a Miška Weidnerová. Viac rokov na nástrojoch hrali Marcel Maňák, Slavomír Fuksa, Ruženka Zummerová, Eva Jindrová, Rado Jendrejčák, Martin Dopirák, pri technike pomáhali Igor Dlugosch, Martin Griglák, Matúš Vízner, Tomáš Šterbák a Miki Venglarčík.

Začiatky a najväčší rozkvet
 
Krátko po svojom príchode za farára do Kežmarku pozval Ján Maga mladých na faru a oslovil ich, žeby tu chcel mládežnícky spevokol. Z predchádzajúceho pôsobiska priniesol aj malý synťák, ktorý bol v tých časoch niečím novým. Prvé vystúpenie nového spevokolu bolo na pobožnosti na začiatku školského roku 27. 8.1989, v piatok 1. septembra 1989 účinkoval i pri prvej mládežníckej sv. omši. Z nástrojov hrali gitara, elektrická gitara a synťák, čo bolo v tých časoch revolučné. Ozvučenie bolo slabšie, ale radosť a elán obrovské. Technická stránka bola dlho problémom - dať dokopy aparatúru (reproduktory, mixážny pult), ako ozvučiť kostol, ako nastaviť vzájomný pomer spevu a hudby. Nebohý pán farár mal veľa trpezlivosti, často radil, usmerňoval. Z pôvodných mládežníkov, ktorí spievali v úvode, väčšinou oázistov, ostalo po krátkom čase len málo a začala práca formovania nového spevokolu. Znížila sa veková hranica, vystriedali sa viacerí hudobníci. Spevokol dostal meno Mládnik, ktorého autorom bol vdp. J. Maga. Spočiatku spievali z chóru, potom zo svätyne - v priestore pri dverách do sakristie. Skúšalo sa i miesto pod kazateľnicou, ale to sa neosvedčilo. V istom čase pre veľký záujem zbor rozdelili na dva - mládežnícky (spievali v piatok) a detí (v nedele). Postupne rástla i úroveň spevu - od jednohlasu až k štvorhlasu.
Tieto sväté omše umožnili mladým rozvíjať vzťah k liturgii. Mnohokrát sme s kantormi a bohoslovcami sedeli s pánom farárom Magom na fare a spoločne pripravovali program. Neskôr pán farár Maga doniesol z Nemecka nový, modernejší synťák, spevníky, MG kazety. Prekladali sme texty z taliančiny, poľštiny, pribudli i vlastné piesnie (napr. Som sviečkou...). Spevokol účinkoval pri piatkových sv. omšiach, pri slávnostiach, sv. omšiach s kňazmi, ktorí navštívili farnosť, pri svadbách, primíciách ba i pri krste. Spievali sme pri posviacke nového domu smútku (1. 11. 1990). Poslednú piatkovú sv. omšu mal s nami p. farár J. Maga 28. 6. 1991. A hrali sme i pri prvej sv. omši nového farára Jakuba Gricha v septembri 1991. Náš spevokol účinkoval pri 1. kežmarských vianočných trhoch (8. 12. 1991). Spievali sme pri sv.omši, ktorú slúžil biskup Kuntner z Rakúska (24. 2. 1990), rektor seminára J. Jarab, vicerektor seminára vdp. Š. Sečka a mnohí ďalší. Tu sú i počiatky lektorskej služby vo farnosti - laici čítali pri detských sv. omšiach. Zažili sme nové prežívanie sviatkov, s nácvikmi, skúškami. Vytvorili sme tri zostavy mládežníckych piesní (A, B, C), ktoré spolu s nami spievali i ľudia v kostole, majúc v rukách rozmnožené texty. Po krátkom období za farára Jakuba Gricha, keď po zániku prvého mládežníckeho spevokolu neúčinkoval žiadny, vyšiel s iniciatívou obnoviť tradíciu Ján Rusnačík. Oslovil mládež a hudobníkov a zbor začal fungovať s počtom šestnástich detí 5. 2. 1995. Spevokol ostal verný pôvodnému názvu Mládnik. Postupne vznikol zbor s vekovým zložením v rozmedzí 6-15 rokov, ktorý sa rozrástol až na 65 členov. V roku 1998 z rodinných dôvodov Janko od vedenia odstúpil a prebrala ho Michaela rodená Weidnerová. Na kláves hral Marcel Maňák, na gitare Slavo Fuksa, zbor takto fungoval niekoľko rokov. A vracali sa aj bývalí speváci či sympatizanti - ako rodičia so svojimi deťmi.

Detský spevokol po Jubilejnom roku
 
Jubilejný rok 2000 bol významný aj pre detský spevácky zbor pri Bazilike sv. Kríža v Kežmarku, ktorý oslávil svoje 5. výročie. Okrem detských sv. omší sa zbor predstavil na Festivale detských speváckych zborov v Poprade - v roku 1997 a 1998. Účinkoval pri nedeľných sv. omšiach, jasličkových pobožnostiach, na sviatky, pri návštevách biskupov a osobností a i pri kultúrnych podujatiach. Deťom ženy z farnosti dali ušiť červené paletká, (sponzorovali ich firma MEGAS, Tlačiareň Kežmarok, všetko zabezpečila pani Siváková). Otec dekan Jakub Grich detskému spevokolu v tých rokoch veľmi fandil, pomáhal a podporoval ho, ba v adventnom období sa zapojil aj do spevu ako sólista. V dňoch 21. - 22. 7. 2000 zbor navštívil Námestovo, rodné mesto bývalého pána kaplána Jaroslava Bartu pri príležitosti festivalu „Verím, Pane“. Bola to pre deti odmena za ich celoročné účinkovanie. Okrem programu festivalu absolvovali aj návštevu Oravského zámku, plavili sa po Oravskej priehrade. V ďalších rokoch sa vo vedení detského spevokolu vystriedali viacerí. Najprv rehoľná sestrička Michaela, po nej Michaela Janíková, dlhé roky na synťák hrá Zuzka Grigláková. Tiež od roku 2007 pomáhajú aj misijné rehoľné sestričky.
 
Po Jubilejnom roku po dohovore dekana J. Gricha, kaplánov a mladých začali aj samostatné mládežnícke sväté omše, pri slúžení ktorých sa kňazi postupne striedali. Tento rozkvet, keď sa kňazi v rámci tematicky zameraných svätých omší venovali pravidelne deťom i mládeži, trval asi do roku 2006. Potom došlo k spojeniu mládežníckych a detských svätých omší, t.č. sú detské sväté omše.
 
Od roku 2005 detské sväté omše mali postupne pán dekan Jakub Grich, kaplán Ján Jurík, v roku 2007 žezlo prebral Vincent Pollák a od roku 2008 opäť pán dekan J. Grich. Obsahovo sa príhovory zameriavajú aj na prípravu detí pred prvým svätým prijímaním. Detský či mládežnícky spevokol a sväté omše pre deti a mládež sú znamením, že vo farnosti pulzuje život, že tu i tí najmenší majú svoje miesto. Je znamením, že kňazi majú záujem o pastoráciu týchto skupín a že dokážu vzájomne komunikovať. Tiež sú signálom, že Cirkev v deťoch a mladých má svoju budúcnosť. (J.V.)