Seniori

Klub kresťanských seniorov v Kežmarku

Združenie kresťanských dôchodcov, ktoré neskôr bolo premenované na Klub kresťanských seniorov, vzniklo v Kežmarku 30. augusta 1997. Iniciátormi a zakladajúcimi členmi boli Otília Molčányová, Ladislav Kudzbel a Erika Smandrová. Členstvo v klube nie je vekovo ohraničené. Stretnutia sa konajú pravidelne vo štvrtky v spoločenskej miestnosti farnosti (vedľa priestorov Charity). Činnosť klubu je pestrá. Možno ju vyjadriť v nasledujúcich bodoch:

 • Členovia Klubu mávajú služby v Bazilike sv. Kríža v pondelky až piatky, vďaka ktorým môžu návštevníci obdivovať aj v tomto čase náš chrám.
 • Seniori zabezpečujú upratovanie baziliky v pondelky.
 • Členky pomáhajú v nemocnici pri svätých omšiach.
 • Kresťanskí seniori mávajú pravidelne duchovnú obnovu v pôstnom čase spojenú so svätom omšou, vysluhovaním sviatosti zmierenia a sviatosti pomazania nemocných.
 • Seniori sa modlievajú v pôstnom období krížovú cestu. Na Zelený štvrtok sa zúčastňujú na nočnom bdení v Bazilike, ak je bdenie celonočné, jednotliví členovia sa striedajú na bdení počas celej noci až do Veľkého piatku.
 • Seniori sa aktívne zúčastňujú na krížovej ceste na Veľký piatok na hradnom nádvorí.
 • Podieľajú sa tiež na pápežských misijných dielach: zbierkami známok, hmotnými aj finančnými milodarmii, a pod.
 • Vyhotovujú obväzový materiál pre misijné nemocnice v Sudáne a Etiópii, členky pletú svetríky a prikrývky pre novorodencov v misijných územiach.
 • Organizujú autobusový zájazd na pútnické miesta. V roku 2006 navštívili spolu s dekanom Jakubom Grichom Velehrad. V roku 2007 navštívili Mariánku a Šaštín, duchovný program zabezpečoval kaplán Miroslav Hric. Organizujú aj ďalšie zájazdy, napr. do Poľska v máji a v októbri.
 • V októbri sa aktívne zapájajú do ružencových pobožností. Počas svätej omše v tomto mesiaci pri príležitosti úcty k starším sa aktívne zapájajú do liturgických služieb.
 • Členovia Klubu mávajú slávnostnú schôdzu - v máji v súvislosti s dňom matiek a v decembri to zas býva posedenie pri vianočnom stromčeku spojené s pohostením.