Hnutie Svetlo – Život, alebo Oáza

V rámci hnutia pracujú vo farnsoti spoločenstvá:
Spoločenstvo Gabriel     www.gabkko.szm.sk
MOST     www.mostkk.tym.sk