Hnutie Svetlo - Život

Vznik hnutia:
Hnutie Svetlo - Život založil kňaz František Blachnicki, teda vzniklo v Poľsku ako hnutie koncilovej obnovy Cirkvi pre mladých, neskôr sa k nemu pridružilo spoločenstvo rodín ako jeho odnož. Zameranie: Spoločenstvo rodín sa snaží prežívať domácu Cirkev vo svojich rodinách a to prostredníctvom osobnej modlitby a stretnutí s Božím slovom, manželskej a rodinnej modlitby, manželského dialógu, reguly života a prítomnosti na mesačných stretnutiach. Rodiny sa zúčastňujú rekolekcií tzv. oáz.
Aktivity:
Okrem vlastnej formačnej práce členovia Domácej Cirkvi slúžia vo farnosti pri liturgiách ako žalmisti, lektori, niektorí pomáhajú pri upratovaní kostola, niektorí organizujú rekolekcie pre manželov, vydávajú farský časopis atď. Stretávajú sa na fašiangových zábavách, gulášoch a pod. spolu s mládežou.
Počet členov:
V Kežmarku pracujú 4 kruhy, t.j. 20 rodín.
Zodpovední:
manželia Šurekovi, manželia Perignáthovi.
Kontakt:
e-mail: surekova@kezmarok.sk, perignathova@gmail.com
 
V prípade záujmu dozvedieť sa viac, prípadne zúčastniť sa akejkoľvek akcie alebo rady (prežívanie sviatkov v rodine, problém v manželstve..), sme otvorení a k dispozícii prostredníctvom e - mailu alebo osobne.