ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Sv. KRÍŽA


 
Adresa:
Petržalská 21,
060 01 Kežmarok
tel.: 052/456 50 02
fax: 052/456 88 20
skola@zspetkk.edu.sk
www.zspetkk.edupage.sk/org
 

        V našom meste od roku 1992 funguje Základná škola sv. Kríža, od roku 2005 v jej priestoroch bola otvorená aj Materská škola sv. Kríža. Toto zariadenie ponúka nielen vzdelávanie, ale aj kresťanskú výchovu pod vedením pedagógov, za pomoci personálu školy, duchovných otcov a rehoľných sestier. Deťom škola dáva možnosť učiť sa náboženstvo bez prekážok, je tu možnosť navštíviť v čase vyučovania kaplnku. V týždni je tu pravidelne svätá omša. V škole sa každý rok koná Misijný jarmok, ktorého výťažok putuje na podporu misií. Žiaci reprezentujú školu na rôznych vedomostných a športových súťažiach, zapájajú sa do Biblickej olympiády.

        V septembri 2007 sa uskutočnila oslava 15. výročia založenia tejto školy. Súčasťou oslavy bola slávnostná svätá omša v Bazilike svätého Kríža, ktorú slúžil diecézny biskup Mons. František Tondra, koncelebroval dekan Jakub Grich a ďalší kňazi, prítomní boli hostia, žiaci, pedagógovia, rodičia a verejnosť. Program pokračoval v priestoroch školy vystúpením detí. V príhovoroch jednotliví hostia upriamili pohľad na minulosť i prítomnosť a vyslovili svoje prianie všetkého dobrého do ďalšieho pôsobenia tejto inštitúcie.