LINKY
 

V rámci diecézy:
 
Spišská diecéza www.kapitula.sk
Druhá synoda Spišskej diecézy www.synoda.kapitula.sk
Kňazský seminár v Spišskej Kapitule www.kapitula.sk/seminar
Diecézna katolícka charita www.caritas.sk
Katolícke biblické dielo www.kbd.sk
Diecézny katechetický úrad www.dkuspis.sk
Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť www.novehorizonty.sk

Celoslovenské:
 
Katolícka cirkev na Slovensku www.kbs.sk
Tlačová kancelárie KBS www.TKKBS.sk
Rádio Lumen www.lumen.sk
Rádio Vatikán www.radiovaticana.org/slo
Katolícke noviny www.katolickenoviny.sk
Katolícka univerzita www.ku.sk
Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku www.pastoracnyplan.sk
Sväté Písmo na každý deň www.svatepismo.sk
Liturgia hodín www.breviar.sk
Christ-net www.christ-net.sk
Farnosti on line www.fara.sk
Lux communication www.lux.sk
Televízia Lux www.tvlux.sk
O kňazoch www.knazi.sk
Katechizmus Katolíckej cirkvi www.katechizmus.sk
Kruciata oslobodenia človeka www.kruciata.sk
Pre miništrantov www.ministranti.sk
O rodine a jej problémoch www.zaostri.sk
Portál členov novinárskeho združenia Network Slovakia www.postoy.sk

V Kežmarskom dekanáte:
 
Farnosť Spišská Belá www.rkfarnost.spisskabela.sk
Farnosť Vrbov www.fara.sk/vrbov
Inštitút Krista Veľkňaza www.ikv.sk
Spoločenstvo rodín Kežmarok www.rckk.eu.sk
Spoločenstvo Gabriel www.gabkko.szm.sk
Spoločenstvo MOST www.mostkk.tym.sk