Bazilika minor sv. Kríža - Koncesie

III. Koncesie spojené s titulom Menšej Baziliky
Veriaci, ktorí navštívia Baziliku a zúčastnia sa v nej na nejakom obrade alebo aspoň recitujúci modlitbu Pána a symbol viery, môžu za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky:
  1. vo výročný deň zasvätenia tejto baziliky (26. 10.)
  2. v deň titulárneho liturgického slávenia (14. 9.)
  3. na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla
  4. vo výročný deň udelenia titulu Bazilika (29. júla)
  5. raz do roka v deň, ktorý určí miestny ordinár (na 5. pôstnu nedeľu, kedy je v tomto kostole odpust)
  6. raz do roka v deň, ktorý si veriaci, ktorý navštívi túto baziliku, sám vyberie (veriaci, ktorý navštívi baziliku kedykoľvek počas roka s úmyslom získať plnomocné odpustky, získava ich za obvyklých podmienok)
- Znak pápežov, t.j. „prekrížené kľúče“, môže používať na zástavách, na zariadení, na pečiatke Baziliky.
- „Rektorovi„ Baziliky alebo tomu, čo ju spravuje, je dovolené užívať pri výkone úradu na reverende alebo rehoľnom rúchu a superpelícii – „mozetu“ čiernej farby s lemovaním červenej farby.
 
(Dané v Kongregácii dňa 9. Novembra 1989 na sviatok zasvätenia Lateránskej baziliky. Eduard kard. Martinez, prefekt, Ľudovít Kada, arcb. a sekretár)