Synoda

Čo je diecézna synoda?
Je to zhromaždenie kňazov a veriacich, ktorí pomáhajú svojmu biskupovi. Nie je to udalosť, ale dlhodobý proces, počas ktorého vo svetle Evanjelia rozprávame o skúsenostiach, analyzujeme súčasnosť, hľadáme cestu a navrhujeme spôsoby do budúcna. Porovnávame podnety a návrhy, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, ako sa otvoriť Kristovi. Synoda má trojaký zmysel: prehĺbiť chápanie tradície a učenia Cirkvi; preskúmať súčasný život v diecéze; poskytnúť rady a odporúčania, ktoré partikulárnej cirkvi pomôžu stať sa jasnejším znamením Božieho kráľovstva. Podrobnejšie viď na stránke www.kapitula.synoda.sk

Členovia Synody za Kežmarský dekanát:
 
Členovia Synody za Kežmarský dekanát - laici:
Gallik Marcel (Slovenská Ves), Víznerová Jana (Kežmarok), Kováčiková Veronika (Spišská Belá), Mečíř Pavol (Tatranská Kotlina), Karkoška Marcel (Veľká Lomnica), Halčinová Katarína (Lendak), HOrník Ondrej (Huncovce), Václavová Helena (Rakúsy).
Zástupcovia delegátov:
Glovňová Slavomína (Ľubica), Pitoňáková Ľuboslava (Kežmarok), Kolodzejová Anna (Tvarožná), Buzicová Mária (Spišská Belá), Tondra Marek (Bušovce), Perignáth František (Kežmarok), Dravecká Zuzana (Tvarožná), Dragašová Alžbeta (Vrbov), Nebusová Eva (Abrahámovce)
 
Členovia Synody za Kežmarský dekanát – kňazi:
Krett Ľubomír (Rakúsy), Maretta Viliam (Slovenská Ves).
Zástupcovia: Tondra Martin (Ľubica), Petrek Peter (Spišská Belá). z úradu je členom synody dekan – Grich Jakub.
 

Farské synodálne bunky
1. synodálna bunka:
moderátor: vdp. ICLic. Jakub Grich, farár
adresa: Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
e-mail: fara.kk@sinet.sk, viznerova@pobox.sk
ostatní členovia: Hospodárska rada farnosti
2. synodálna bunka
moderátor: Dp. Mgr. Miroslav Hric, kaplán
adresa: Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
kontakt: mirohric@atlas.sk
ostatní členovia: Mgr. Marta Holovová, Gerhard Lang, Jozef Benyak, Jana Jindrová, Ľudmila Fečková, Jana Tomaľová, Mária Perignátová, Gabriela Langová, Adriana Heytchejová.
3. synodálna bunka
moderátor: Bc. Martina Troppová
adresa: Kuzmányho 5, 060 01 Kežmarok
e-mail: truly@pobox.sk
ostatní členovia: Ing. Mária Langová, Lucia Palušáková, Mária Kmečová, Ing. Martin Holova, Mgr. Slávka Holovová, Katarína Miturová, Mgr. Daniela Langová, Michal Kučera, Lenka Jurášková.
4. synodálna bunka
moderátor: Anna Živčáková
adresa: Lanškrounská 22, Kežmarok
e-mail: anna.zivcakova@zoznam.sk
ostatní členovia: Jozef Živčák, Eva Perignáthová, MUDr Viera Ksiažeková, Marián Ksiažek, Marta Holovová st., František Kredatus, Dana Langová, Ing. Gerhard Lang, Alžbeta Borecká, Štefan Borecký.
Synodálna bunka filiálky Malý Slavkov
moderátor: dp. Jozef Holubčík, kaplán
kontaktná osoba: Mgr. Anna Kleinová
adresa: Družstevná 15, 060 01 Malý Slavkov
e-mail: annakleinova@zoznam.sk
ostatní členovia: Ing. František Klein, Lucia Šterbáková, Veronika Mamiaková, Mária Majerčáková, Anna Dluhá, Ľudmila Krotáková, Eva Mareková, František Perignát.
Synodálna bunka filiálky Stráne pod Tatrami
moderátor: dp. Vincent Pollák, kaplán
adresa: Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok
e-mail: v.pollak@centrum.sk
ostatní členovia: Ľubomíra Pitoňáková, Matilda Kaprálová, Martina Peterková, František Gállik, Lucia Gálliková, Gabriel Kaprál, Miroslav Roth.
Delegáti dekanátných rozpráv
ICLic. Jakub Grich, farár, Mgr. Miroslav Hric, kaplán
za Kežmarok: Gerhard Lang, Mgr. Marta Holovová ml., MUDr.Mgr. Jana Víznerová Zástupcovia: Ing. Miroslav Perignáth, Marián Ksiažek, Mgr. Slávka Holovová
za Malý Slavkov: František Perignáth Zástupca: Anna Kleinová
za Stráne pod Tatrami: Ing. Ľuboslava Pitoňáková Zástupca: Matilda Kaprálová