SLUŽBY

Hospodárska rada

Hospodársku radu farnosti Kežmarok tvoria členovia: MUDr. Jaroslav Grochola, Ing. Eva Kelbelová, Ing. Miroslav Perignáth, JUDr. Dagmar Soliarová, František Grotkovský, MUDr. Jana Víznerová, Ing. Matúš Vízner, Ing. arch. Jozef Figlár, Mgr. Andrej Zreľak, Ľuboslav Schmidt, Ing. Ľubomír Madeja a Ing. Ján Melcher (za Malý Slavkov).
 

Hospodársku radu filiálky Malý Slavkov tvoria členovia: Ing. Ján Melcher, Jozef Šleboda, Ľudmila Krotáková, Ing. Jana Perignáthová, Jozef Klein, Terézia Šimurdjaková, Mgr. Ján Klein.

Pastoračná rada farnosti

členovia:
Mgr. Anna Holzbárová, Ondrej Koščák, Oľga Tomšejová, Mária Šopatová, Mária Galdunová, Mgr. Miriam Kleinová, Miroslava Murínová - sr. Rita, Matej Mikolajčík, Ľudmila Fečková, Mgr. Pavol Garbiar, Ing. Peter Vojtička, Mgr. Slávka Holovová, Andrej Zreľák, MUDr. Mgr. Jana Víznerová, Mgr. Peter Pavličko, Mgr. Ľubomír Pitoňáková.

Lektori
Táto funkcia pochádza už z predkresťanského židovského náboženského života. Dnes (podľa pápeža Pavla VI. z roku 1972) patrí lektorát medzi tzv. cirkevné služby – „ministériá“ a nie je už vyhradený len kandidátom kňazstva, ale možno ho zveriť aj laikom. Úlohou lektora v liturgickom zhromaždení je prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia. Môže prednášať aj úmysly modlitby veriacich a keď niet žalmistu, aj žalm medzi čítaniami. Čítania sa prednášajú z ambony, teda z miesta, ku ktorému sa sústreďuje pozornosť zhromaždených. Vo farnosti máme veriacich, ktorí pri svätých omšiach najmä v nedele a v sviatky, slúžia ako lektori. Privítame všetkých, ktorí by mali záujem poslúžiť v tejto oblasti.

Aktuálny rozpis lektorov »

Žalmisti
Taktiež je to funkcia pochádzajúca zo starých židovských obradov. Úlohou žalmistu je spievať žalm alebo iný biblický spev medzi čítaniami. Spieva z ambony, prípadne z iného vhodného miesta. K umeniu žalmistu patrí nielen schopnosť zreteľne a pekne spievať, ale aj schopnosť zvoliť si vhodný nápev, ktorý zdôrazní požadovaný výraz medzispevu vzhľadom na danú liturgickú situáciu. Vo farnosti máme veriacich, ktorí pri svätých omšiach najmä v nedele a v sviatky, slúžia ako žalmisti. Privítame všetkých, ktorí by mali záujem poslúžiť v tejto oblasti.

Aktuálny rozpis žalmistov »

Upratovanie kostola
Vždy v sobotu dopoludnia a v pondelok, kedy upratovanie zabezpečujú seniori.

Aktuálny rozpis upratovania »