ADRESÁR DEKANÁTU

Dekanáty v Spišskej diecéze
 
Farnosti Spišskej diecézy sú zoskupené do 13 dekanátov.

Oravské dekanáty sú tri: Dolnokubínsky, Trstenský a Námestovský
Liptovské dekanáty sú dva: Ružomberský a Liptovskomikulášsky
Podtatranské dekanáty sú tri: Popradský, Kežmarský a Spišskoštiavnický
Dolnospišské sú tri: Spišskonovoveský, Levočský a Spišskopodhradský
Hornospišské dekanáty sú dva: Spišskostaroveský a Staroľubovniansky

Kežmarský dekanát:
 
Kežmarský dekanát tvorí spolu 14 farností.


 
Abrahámovce
Farár: ThLic. PaedDr. Ladislav Čurilla
Adresa: 059 72 Vrbov č.35,
tel.: 052/459 04 22
e-mail: abrahamovce@kapitula.sk
Farský kostol sv. Šimona a Júdu
filiálky:
Vlková
(Kostol Zvestovania Panny Márie),
Levkovce
Bušovce
Farár: Mgr. Jozef Sobčák
Adresa: 059 93 Bušovce 72
tel.: 052/468 29 81
e-mail: busovce@kapitula.sk
Farský kostol sv. Vavrinca
Huncovce
Farár: Mgr. Ján Marťák
Adresa: Farská 63, 059 92 Huncovce
tel.: 052/456 21 10
e-mail: huncovce@kapitula.sk
Farský kostol sv. Kríža
Lendak
Farár: Anton Mario Hrtus, OPraem
Adresa: 059 07 Lendak, Obchodná 58
tel.: 052/459 65 25
e-mail: lendak@kapitula.sk
Farský kostol sv. Mikuláša
filiálka: Tatranská Kotlina
(Kostol Nanebovzatia Panny Márie)
Ľubica
Farár: Mgr. Martin Tondra
Adresa: 059 71 Ľubica, Povstalecká 47
tel.: 052/456 62 32
e-mail: lubica@kapitula.sk
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
filiálka: Zaľubica - Pod lesom
Rakúsy
Farár: Mgr. Ľubomír Krett
Adresa: 059 67 Rakúsy 100
tel.: 052/452 67 37
e-mail: rakusy@kapitula.sk
Farský kostol sv. Martina Filiálka: Mlynčeky (Kostol sv. Jána Krstiteľa)
Slovenská Ves
Farár: ThLic. Viliam Maretta
Adresa: 059 02 Slovenská Ves, Slovenská Ves 415
tel.: 052/459 31 05
e-mail: slovenskaves@kapitula.sk
Farský kostol Obetovania Pána
Filiálka:
Vojňany (Kostol sv. Kataríny)
Výborná (Kostol sv. Uršuly)
Spišská Belá
Farár: ThLic. Peter Petrek - farár
Adresa: 059 01 Spišská Belá, Hviezdoslavova 27
tel.: 052/458 13 86 , 052/458 13 85
e-mail: spisskabela@kapitula.sk
web: www.rkfarnost.spisskabela.sk
Farský kostol sv. Antona, pustovníka
Filiálky:
Krížová Ves (Kostol Narodenia Pána)
Strážky (Kostol sv. Anny)
Tvarožná
Farár: Mgr. Jozef Hagovský
Adresa: 059 71 Ľubica, Tvarožná č. 102
tel.: 052/459 56 34
e-mail: tvarozna@kapitula.sk
Farský kostol sv. Mateja
Filiálky:
Vlkovce (Kostol Božského Srdca Ježišovho)
Hradisko (Kostol Povýšenia sv. Kríža)
Veľká Lomnica
farár: Mgr. Jozef Benko
Adresa: Popradská 507, 059 52 Veľká Lomnica
tel.: 052/456 11 85
e-mail: velkalomnica@kapitula.sk
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Filiálky: Stará Lesná (Kostol sv. Petra a Pavla)
Vrbov
Farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
Adresa: 059 72 Vrbov, Hlavná 133
tel.: 052/459 21 86
e-mail: vrbov@kapitula.sk
web: www.fara.sk/vrbov
Farský kostol sv. Serváca
Žakovce
Farár: Dr. h.c. Mgr. Ing. Marián Kuffa
Adresa: Žakovce č. 30, 059 73 Žakovce
tel.: 052/459 21 80
e-mail: zakovce@kapitula.sk
Farský kostol sv. Mikuláša
Inštitút Krista Veľkňaza
web: www.ikv.sk
Ždiar
Farár: Mgr. Ján Záhradník
Adresa: 059 55 Ždiar, Ždiar 300
tel.: 052/449 81 36
e-mail: zdiar@kapitula.sk
Farský kostol Navštívenia Panny Márie
Filiálky:
Tatranská Javorina (Kostol sv. Anny)
Podspády